جهنم سیاه

 

1 - همه‌ ما پاسوردهاي‌ زيادي‌ داريم. شما همواره‌ بايد پاسوردهاي‌ مجزا و مطمئني‌ براي‌ فعاليتهاي‌ بر خط‌ بانكي‌ و دادوستدهاي‌ تجارت‌ الكترونيك‌ خود داشته‌ باشيد. اما مي‌توانيد از يك‌ پاسورد براي‌ تعداد زيادي‌ از سرويسهاي‌ ديگر ازقبيل‌Personilisation يا ثبت‌نام‌ در پايگاهها استفاده‌ كنيد .

2
- از پايگاههايي‌ كه‌ تصويرهاي‌ تودرتو و زيادي‌ در هر صفحه‌ دارند اجتناب‌ كنيد. حتي‌ پايگاههاي‌ مخصوص‌ تصاوير بايد ناخنكهايي‌ براي‌ دسترسي‌ به‌ تصاوير بزرگ‌ و دقيق‌ خود داشته‌ باشند.

3
- اگر كاربر مكينتاش‌ هستيد نرم‌افزارRambunctious را از پايگاه‌ /
http://www.clarkwood.software.com/ بارانداز كنيد. اين‌ يك‌ برنامه‌RAM ديسك‌ است‌ كه‌ به‌ شما امكان‌ مي‌دهد تا سرعت‌ فعاليتهايتان‌ را به‌ انتخاب‌ خود اولويت‌بندي‌ كنيد.

4
- مقاومت‌ داشته‌باشيد. اگرازFrontpage براي‌ طراحي‌ صفحه‌ استفاده‌ مي‌كنيد، سعي‌ نكنيد از همه‌ امكانات‌ آن‌ در صفحه‌تان‌ استفاده‌ كنيدFrontpage . در نوشتن‌Html بسيار ناكارآمد است‌ و غالباً‌ اندازه‌ صفحات‌ شما را دوبرابر مي‌كند. اگر از ويژگيهاي‌Html مخصوص‌Word استفاده‌ مي‌كنيد، مشكل‌ از اين‌ هم‌ بيشتر است.

5
- چه‌ طراح‌ صفحه‌ و يا ديداركننده‌ از صفحات‌ هستيد، از چيزهايي‌ كه‌ زيبا هستند اما ارزش‌ واقعي‌ چنداني‌ به‌ كار شما نمي‌افزايند اجتناب‌ كنيد. در اينجا خصوصاً‌ فيلمهاي‌ معرفي‌Shockwave ياFlash موردنظر ماست. زيبايي‌ چندرسانه‌اي‌ جا و زمان‌ خود را دارد، اما به‌ انتظار گذاشتن‌ مراجعين‌ پايگاه‌ با نمايش‌ دادن‌ فيلمهاي‌ طولاني‌ معرفي، چندان‌ جذابيتي‌ ندارد.

6
- مستقيم‌ سر اصل‌ مطلب. با ديدار از پايگاههايي‌ كه‌ اخبار را براي‌ شما بروز مي‌آورند، وقت‌ خود را تلف‌ نكنيد. به‌Email alert ها ازقبيل‌(
http://europe.cnn.com/EMAIL) يا Headline Alert(مثلاً‌ يك‌email خالي‌ براي‌join-headline-alert@phito.sparklist.com بفرستيد) مراجعه‌ كنيد. آنگاه‌ به‌ محض‌ دريافت‌ يك‌email تنها لازم‌ است‌ به‌ آدرسهاي‌ مشخص‌ شده‌ در نامه‌ براي‌ پيداكردن‌ اخبار و اطلاعات‌ موردنظرتان‌ وصل‌ شويد.

7
- حيله‌.Telnet اگر معمولاً‌ ازTelnet استفاده‌ مي‌كنيد، بهترين‌ طريقه‌ افزايش‌ سرعت‌ براي‌ شما به‌كارگيري‌Address Book است.

8
- صفحه‌ نمايش‌ را ساده‌ نگهداريد. صفحه‌ نمايش‌ اوليه‌ ويندوز را در ساده‌ترين‌ حالت‌ نگهداريد. اما ميانبرهاي‌(Shortcut) لازم‌ را براي‌ عملياتي‌ كه‌ در اولويت‌ قرار دارند، ايجاد كنيد، چه‌ از نوع‌url يا برنامه‌هايي‌ مانندOffice يا غيره‌ باشد.

9
- باReal Player شروع‌ نكنيد. Real Player را از برنامه‌ شروع‌ برداريد، خصوصاً‌ كه‌ به‌ صورت‌ پيش‌فرض‌ در آنجا مي‌نشيند. زيرا اولاً‌ چندين‌ ثانيه‌ از برنامه‌ شروع‌(Startup) را به‌ خود اختصاص‌ مي‌دهد و ثانياً‌ در بسياري‌ موارد بدون‌اطلاع‌شماازارتباط‌اينترنتي‌استفاده‌مي‌كند. براي‌برداشتن‌آن، Real Player را بازكنيدوبه‌View/Preferences/General/Startcenter برويد.

10
- خبره‌ها را خبر كنيد. نرم‌افزارهايي‌ ازقبيل Inboy Specialist به‌ شما امكان‌ مي‌دهد نامه‌ها را قبل‌ از بارانداز كردن‌ آنها از روي‌ سرور اصلي‌ بررسي‌ و پاك‌ كنيد.

11
- كافي‌ است. اگر صفحه‌اي‌ را بارانداز مي‌كنيد، ممكن‌ است‌ نيازي‌ به‌ ديدن‌ و بارانداز شدن‌ كل‌ آن‌ نداشته‌ باشيد. لذا اگر اطلاعات‌ يا تصاويري‌ كه‌ مي‌خواهيد به‌دست‌ آورديد، روي‌ دكمه‌Stop كليك‌ كنيد.

12
- ميانبر بزنيد. اگر آوردن‌ يك‌ صفحه‌ خيلي‌ طول‌ مي‌كشد، دكمه‌Stop را بزنيد و يا Refresh كنيد تا دوباره‌ مرورگر شروع‌ كند. اگر خوش‌شانس‌ باشيد، صفحه‌ مربوطه‌ مسير بهتري‌ براي‌ دريافت‌ پيدا مي‌كند. از نرم‌افزار Neotrace پايگاه ‌(
http://www.neotrace.com/) براي‌ اينكه‌ ببينيد چطور كار مي‌كند استفاده‌ كنيد. اين‌ نرم‌افزار مسير ميان‌ شما تا پايگاه‌ موردنظرتان‌ را به‌ همراه‌ همه‌ نقاط‌ بين‌ راه‌ و اطلاعات‌ ثبت‌كننده‌هاي‌ مسيرRegistrants را نشان‌ مي‌دهد.

13
- سرعت‌ مودم‌ را با استفاده‌ از يك‌ نرم‌افزارModem Booster بهينه‌ كنيد. درعين‌ حال‌ تنظيمات‌ پورت‌ دريافت‌ /ارسال‌ مودم‌ خود را بهينه‌ سازيد. اين‌ تنظيمات‌ را در Settings/Control Panel/Modems/General پيدا مي‌كنيد. بر روي‌ مودم‌ /Portsettings/Connection كليك‌ كنيد. با تنظيمات‌ آن‌ مقداري‌ بازي‌ كنيد و نتيجه‌ كار خود را بر روي‌ يك‌ پايگاه‌ سنتي‌ از قبيل‌ پايگاه‌ زير، آزمايش‌ كنيد.
http://homepage.ntworld.com/dgilbert/testpage.htm

14- اگر بر روي‌ يك‌ عنوان‌ تحقيق‌مي‌كنيد و يا پايگاه‌ بيشتري‌ را بر روي‌ همان‌ عنوان‌ مي‌خواهيد، در
IE از دكمه‌Related و يادر نت‌اسكيپ‌ ازWhat's Related استفاده‌ كنيد. اين‌ دكمه‌ها خصوصاً‌ درمورد پايگاههاي‌ بزرگ‌ و شناخته‌ شده‌ خيلي‌ خوب‌ كار مي‌كنند.
ياهو، آلتاويستا...) عمل‌ مي‌كنند، دستورالعمل‌هاي‌ راهنماي‌ پايگاه‌ و خصوصاً‌ دستورالعمل‌هاي‌ جستجو را به‌دست‌ آوريد و برطبق‌ آن‌ عمل‌ كنيد. اين‌ كار از بسياري‌ از جستجوهاي‌ بي‌نتيجه‌ جلوگيري‌ كرده‌ و سرعت‌ دستيابي‌ شما به‌ اطلاعات‌ را چندين‌ برابر مي‌سازد. بدين‌منظور به‌عنوان‌ مثال‌ به‌ آدرسهاي‌ زير مراجعه‌ كنيد:
http://www.google.com/help/,http://uk.altavista.com/help/tips
http://hotbot.lycos.com/help,http://www.dogpile.co.uk

16 - درمورد بسياري‌ از پايگاهها، تنها نوشتن‌ نام‌ پايگاه‌ در قسمت‌ آدرس‌ و گرفتن‌ دو دكمه‌
Shift Enter به‌طور همزمان، از نوشتن‌ نام‌ كامل‌ آن‌ درIE شما را بي‌نياز مي‌كند.

17
- هنگامي‌ كه‌ درGoogle جستجو مي‌كنيد، به‌ نتايج‌Cache نيز مراجعه‌ كنيد. هنگامي‌كه‌به‌اتصالات‌ باقيمانده‌(Cached Links) در پايان‌ فهرستها (Listings) نگاه‌ مي‌كنيد، پايگاهها غالباً‌ سريعتر ظاهر مي‌شوند زيرا به‌طور مستقيم‌ از حافظه‌ باقي‌مانده‌ سرورهاي‌ شركت‌ به‌ شما منتقل‌ مي‌شوند.

18
- .Zip فايلهاي‌ بزرگ‌ را قبل‌ از ارسال‌ آنها به‌وسيله‌ پست‌ الكترونيك،Zip كنيد. اين‌ كار نه‌ تنها يك‌ لطف‌ به‌ دريافت‌كننده‌ فايلهاي‌ مزبور است، بلكه‌ زمان‌ زيادي‌ را بر روي‌ مودم‌هاي‌65K صرفه‌جويي‌ مي‌كند. فايلهاي‌Word مخصوصاً‌ خيلي‌ خوب‌Zip مي‌شوند.

19
- پركردن‌ فرمها به‌ صورت‌ خودكار
Autocomplete درIE مي‌تواند صرفه‌جويي‌ زيادي‌ را در هنگام‌ پركردن‌ فرمها براي‌ شما انجام‌ دهد. براي‌ تنظيم‌ آن‌ به‌ بخشهاي‌ زير برويد:

Tools/internet options/content/autocomplete


20 - درهمه‌ جهات‌ نگاه‌ كنيد. اگر اطلاعات‌ مبهمي‌ را مي‌خواهيد به‌دست‌ آوريد ولي‌ موتور جستجو نتوانسته‌ شما را قانع‌ كند، سعي‌ كنيد از پايگاه‌
http://www.copernic.xn--com-nwe/

نرم‌افزار 2001Copernic را به‌دست‌ آوريد. اين‌ نرم‌افزار به‌طور همزمان‌ به‌ جستجوي‌ موتورهاي‌ عمده‌ جستجو پرداخته‌ و سعي‌ مي‌كند از چيزهاي‌ تكراري‌ اجتناب‌ كند. نرم‌افزار مزبور مجاني‌ است‌ و به‌طور همزمان‌ هشتاد موتور جستجو را مي‌پيمايد.

21
- در مرورگر خودJava Script را غيرفعال‌ كنيد. البته‌ بعضي‌ پايگاهها ممكن‌ است‌ از ورود شما جلوگيري‌ كنند، اما همواره‌ مي‌توانيد با فعال‌ كردن‌ آن‌(Java) به‌ آنها وارد شويد. براي‌ فعال‌ و غيرفعال‌ ساختن‌Jave در مرورگر خود به‌Tools/Internet Options برويد.

22
- مهمترين‌ توصيه. همه‌ متخصصين‌ معتقدند كه‌ جلوگيري‌ از ورود تصاوير و صدا، بيشترين‌ تاثير را در افزايش‌ سرعت‌ مرورگر دارد. بدين‌منظور درIE به‌ موارد زير برويدTools/Internet Options/Advanced .

23
- در نت‌اسكيپ‌ به‌ موارد زير برويد.
Edit/Preferences/Advanced سپس‌ ويژگيهاي‌Voice ،Image و غيره‌ را كه‌ مي‌خواهيدبابرداشتن(ي)غيرفعال‌كنيد.قبل‌ازخروج، حتماًApplyوOK رابزنيد.
‌ ‌كارهاي‌ ديگري‌ نيز براي‌ تسريع‌ عمليات‌ در جستجوها و بارانداز كردن‌ فايلها در اينترنت‌ امكانپذير است‌ كه‌ با ادامه‌ تجربه‌ و كار مستمر مي‌توان‌ بدانها دست‌ يافت .

 نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

نوشته شده در تاريخ شنبه 4 شهريور 1391برچسب:, توسط مردتنها |